Huisdier bemiddeling
 
 
De bemiddeling van huisdieren is ook een onderdeel van onze dierenopvang. Wij overleggen met de eigenaar of verantwoordelijke van het dier over een eventuele bemiddeling van het dier. De reden voor bemiddeling kan uiteenlopende redenen hebben. Wij hebben vooraf altijd een gesprek met de eigenaar van het dier om te overleggen wat de reden is voor bemiddeling en of we hierin iets kunnen of willen beteken. Niet alle dieren komen hiervoor in aanmerking. Wanneer het gaat over een bemiddeling waarbij het dier agressief is naar zijn omgeving verwijzen we meestal naar een gedrag deskundige. Daarna kunnen we eventueel alsnog het dier in bemiddeling nemen.

In sommige gevallen kunnen we zelfs na een gesprek en enkele afspraken een manier vinden om het dier bij de huidige eigenaar te laten blijven. Dat is natuurlijk het leukste om te doen. Een wisseling van eigenaar is dus niet altijd nodig, soms zijn enkele tips en aanwijzingen voldoende om het nog eens te proberen samen.

Meestal is het dat een dier op zoek moet naar een nieuwe plek buiten zijn eigen “schuld”. Dit kan een ziekte of overlijden van het baasje zijn. Soms is de gezinssamenstelling of roedel gewijzigd waardoor het voor het huisdier niet meer de vertrouwde roedel is die deze gewend is. Ook dan kan het gedrag van het dier dusdanig veranderen waardoor je het dier een fijne nieuwe plek gunt.

De dieren komen dan bij ons in onze pension opvang met een afspraak om een nieuw baasje te zoeken. Vooraf in het gesprek proberen we een volledig beeld van het gedrag en karakter van het dier te krijgen. Tijdens de eerste periode in onze opvang zien we natuurlijk ook veel van het dier en zijn reactie op andere dieren en verzorgers. Deze informatie nemen we mee bij het gesprek met de eventuele nieuwe baasjes. Wanneer er een kennismaking wordt afgesproken gaan de nieuwe baasjes met het dier een wandeling maken of samen op de speelweide zitten/spelen met het dier. Hierna volgt een gesprek en eventueel een tweede afspraak. Wij vinden de match belangrijker dan de lengte van het verblijf bij onze opvang. Beter langer wachten op een juiste plek dan een snelle plaatsing die achteraf toch niet de juiste plek is.

Het bemiddelen van huisdieren is een verantwoordelijke maar ook erg leuke tak van onze dierenopvang. Ons team vind het altijd fijn om hierbij alle mensen te woord te staan en een dier tijdelijk bij ons een superfijne tijd te bieden.


Site vermelding: Het dier staat met foto en omschrijving op onze site.
 • Uw contactgegevens worden vermeld. Het dier wordt vanuit thuis door u herplaatst.
 • Kosten eenmalig € 30,-
Opname asiel: Het dier wordt opgenomen in de opvang.
 • Hierbij gelden onze pensionvoorwaarden van vaccineren, ontwormen e.d.
 • De vaccinatie moet minimaal 6 maanden geldig zijn. Mocht het dier enige tijd in de opvang verblijven waardoor de vaccinatie herhaald moet worden, zijn de kosten hiervan voor de eigenaar van het dier. Tevens vragen we een recente gezondheidsverklaring van de dierenarts waarin de gezondheid van het dier staat (kosten voor event. behandelingen zijn te allen tijde voor rekening van de eigenaar).
 • Mocht het gedrag van het dier onhandelbaar zijn nadat het dier is opgenomen bij de opvang dan wordt de bemiddeling afgebroken en het dier in uw bewaring terug gesteld.
 • Een teveel van al betaalde voorschotten worden na aftrek van alle pension- & dierenartskosten van het betreffende dier retour betaald aan de eigenaar. (van toepassing bij snelle herplaatsing)
Bemiddeling op maat:
 • Dieren waarvan het gedrag onhandelbaar is, worden uitgesloten van opname.
 • Hierbij adviseren we u om vooraf een gedragsdeskundige in te schakelen.
 • In overleg met de eigenaar wordt eventueel in overleg een training op maat gemaakt.
Voorwaarden opname bemiddeling:
 • Bemiddeling van een huisdier is gratis.
 • Alle kosten van verzorging, zowel dagelijks als medische en eventuele training kosten, tijdens het verblijf bij DOC v.d. Voorste Grootel, zijn voor rekening van de eigenaar.
 • Voor de verzorging van het dier wordt de pensiondagprijs gerekend. Vanaf 3 weken verblijf (m.u.v. schoolvakanties) wordt hierop een korting van 25 % gegeven tot het dier is herplaatst*.
 • Tijdens de schoolvakanties wordt geen korting gegeven. Tijdens deze periode gelden de tarieven zoals vermeld op deze site.
 • Wanneer een eigenaar na een bepaalde periode het dier zelf terugneemt uit de zorg van de opvang wordt er geen restitutie van al betaalde voorschotten gegeven. Een eventuele achterstand van opvangbijdrage incl. de bijdrage voor het dier, welke door de opvang bij herplaatsing wordt gevraagd, moet worden voldaan voordat het dier herplaatst wordt waar dan ook.
 • Kosten, te betalen door eigenaar van het huisdier per 14 dagen vooruit, voor verzorging van het huisdier welk bij ons voor bemiddeling in opvang zit tot herplaatsing* van het dier:
 • Kosten: pension dag prijs 100% 1e 21 dagen in opvang/bemiddeling (Tijdens vakantie periode is de bijdrage tijdens gehele vakantie periode 100%)
 • Kosten: pension dag prijs 75 % v.a. 22e dag in opvang/bemiddeling
 • Kosten: vaccineren indien nodig, gezondheid zorg gedurende gehele periode verblijf, WA verzekering voor eventuele schade toegebracht aan derden door huisdier in bemiddeling.
 • Start bijdrage is 3 weken vooraf voldoen, hierna wordt per 14 dagen gefactureerd.
 • *Herplaats: = een dier is herplaats wanneer het minimaal 1 maand bij zijn/haar nieuwe baasje is. Mocht het dier terugkomen in de opvang dan zullen de bovenstaande voorwaarden van kracht zijn. De dagvergoeding zal tijdens een herplaatsing stoppen, maar weer ingaan indien het dier binnen 1 maand teruggeplaatst wordt in de opvang.
 • We bemiddelen niet alle rassen, het is dus raadzaam om vooraf te overleggen of uw hond of kat in aanmerking komt voor bemiddeling vanuit onze opvang.
 
 
 
 
Bezoek ook onze facebook pagina.