Stichting dierenopvang "vd Voorste Grootel"
 
 
Dierenopvang "vd Voorste Grootel" heeft een stichting opgericht met de volgende doelstellingen:
  • het verlenen van eerste hulp bij zwerfdieren
  • het transporteren van zwerfdieren naar opvang of dierenarts
  • het zorgdragen voor een goed vervolg van de verzorging; dit kan door middel van opname in een asiel of een tijdelijk gastgezin.
  • het proberen te herenigen van de opgevangen zwerfdieren met hun baasje
  • het proberen te bezorgen van een nieuwe plek voor de opgevangen zwerfdieren, en om in de tussenliggende periode op een liefdevolle manier voor de dieren te zorgen
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Er is voor het bekostigen van al deze doelstellingen een bankrekening geopend:

Tnv: Stichting Dierenopvang "vd Voorste Grootel"
Rekening nummer: 1288.48.197

Donaties zijn meer dan welkom!

Wij zullen u via onze site altijd op de hoogte houden van de doelen waarvoor we deze donaties gebruiken. Wanneer u bij uw donaties uw naam en adres doorgeeft kunnen we u ook een boekje sturen dat ieder kwartaal uitkomt. Dit boekje heet "Nieuws van de Voorste Grootel". De eerste 3 edities zijn erg goed ontvangen. U kunt het boekje ook bij onze balie gratis afhalen tijdens onze openingstijden.
 
 
 
Bezoek ook onze facebook pagina.